File de Istorie

În jurul nostru foşneşte aceeaşi pădure de brad nepângărită de secure, ne străjuiesc aceleaşi piscuri cu piatră arsă, acelaşi luceafăr ne zâmbeşte ca şi înainte cu sute şi mii de ani, când alţi oameni au urcat muntele, alţi oameni au gonit gadinele pădurii şi după o zi de trudă, alţi oameni s-au adunat tovarăşi buni, în jurul focului aţâţat de crăpături de brad.